Door omstandigheden kan ik geen Facturen sturen Contr.2019
Gaarne contributie storten op rek.NL35RBRB0957114796  t.n.v.BDCN
o.v.contributie 2019 graag lid no. vermelden

Hoofdlid 35,00 euro
gezinslid 7,00 euro
Buitenland 40,00 euro

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2019

Penningmeester: A.Garagoski